Search
× Search
Menu
  1. เกี่ยวกับเรา
  2. เอกสารเผยแพร่
  3. ข่าวประชาสัมพันธ์
  4. ระบบสารสนเทศ
    1. ระบบสารสนเทศภายใน
    2. ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
  5. ร่วมงานกับ มศว

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์
Event date: 12/1/2022 8:30 AM - 12:00 PM Export event
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หัวข้อ โรคภูมิแพ้กับมลพิษ PM 2.5

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หัวข้อ โรคภูมิแพ้กับมลพิษ PM 2.5

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หัวข้อ “โรคภูมิแพ้กับมลพิษ PM 2.5”

 

โดยวิทยากร อาจารย์ นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวเฉลิมศรี

อาจารย์อายุรแพทย์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก สังกัดศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น.- 12.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

ลงทะเบียนผ่าน QR - Code หรือที่ https://bit.ly/3AyYVax

Print
81