Search
× Search
Menu
  1. เกี่ยวกับเรา
  2. เอกสารเผยแพร่
  3. ข่าวประชาสัมพันธ์
  4. ระบบสารสนเทศ
    1. ระบบสารสนเทศภายใน
    2. ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
  5. ร่วมงานกับ มศว

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่างชำนาญงานพิเศษ สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่างชำนาญงานพิเศษ สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่างชำนาญงานพิเศษ สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์

ดูรายละเอียดได้ที่ คลิก

Previous Article ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือก ตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ สังกัดส่วนวินัยและกฎหมาย
Next Article ประกาศขอเลื่อนวันเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ สังกัดสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา
Print
89